Základní škola Holzova 1, Brno

Školní jídelna

Školní jídelna přechází od 1. 9. 2018 na nový systém přihlašování strávníků a objednávání obědů. Při platbě stravy je NUTNÉ ZADAT VARIABILNÍ SYMBOL, který je možné zjistit nebo zkontrolovat u stravenkářky p. Holoubkové.

Cena obědů i svačin pro ZŠ zůstává nezměněna, pro MŠ nastala změna u ranní svačiny a oběda. Děti, stravující se v jídelně budovy Pohankova obdrží při přihlašování obědů papírovou stravovací kartu.

Strávníci školní jídelny Holzova si musí při přihlašování obědů zakoupit BEZKONTAKTNÍ ČIP (zálohovaná částka 100 Kč). Dosavadní kreditní karty již nebude možné používat.

Školní jídelna Holzova stravuje děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance ZŠ a cizí strávníky.

platba v Kč přesnídávka oběd svačina
děti MŠ 3 – 6 let 8,– 21,– 7,–
děti MŠ 7 a více let 9,– 23,– 8,–
žáci ZŠ 7 – 10 let 25,–
žáci ZŠ 11 – 14 let 27,–
žáci ZŠ 15 a více let 29,–
studenti zdravotní školy 29,–
zaměstnanec ZŠ 29,–

Při nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout první den oběd ve školní jídelně Holzova od 12.00 do 13.30 hodin, ve školní jídelně Pohankova od 12.00 do 12.30 hodin, další dny podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 odhlásit.

Pokud by rodiče chtěli odebírat obědy v době nemoci dítěte, cena 1 oběda se platí včetně nákladů, které činí 30,– Kč.

Odhlášky a přihlášky obědů se provádí 1 den předem do 13:00 hodin
  • osobně,
  • telefonicky na číslech: stravenkářka 544 231 208, vedoucí školní jídelny 544 211 256  (možnost zanechání vzkazu na záznamníku),
  • na e-mailové adrese: stravenky.zsholzova@seznam.cz ve tvaru:
    – jméno a příjmení strávníka
    – třída
    – požadovaná doba odhlášení (např. 01.01. 2013 – 05.01. 2013)
  • přes internet: Interní objednávání obědů

Žáci od 3. ročníku mohou odebírat o velké přestávce svačinky.

cizí strávníci – platba obědů v Kč
finanční norma 29,–
ostatní náklady 10,–
mzdové náklady 20,–
zisk 3,–
platba celkem 62,–
platba svačinky v Kč
finanční norma 9,50
ostatní náklady 0,50
mzdové náklady 1,–
zisk 0,–
platba celkem 11,–