Základní škola Holzova 1, Brno

Miniuniverzita

Radílci ze 3.A absolvovali jednodenní studium na MU v prostorách Univerzitního campusu v Bohunicích pod vedením pana Zendulky. Studium jsme zahájili imatrikulací. Zašli jsme si na přednášku o buňce a složili první těžkou zkoušku. Následoval seminář na téma lidské orgány. Psali jsme též diplomovou práci v prostorách Anatomického muzea. Velmi nás zaujalo i laboratorní cvičení, kde jsme zkoumali pod mikroskopem buňky a červené krvinky, poslouchali své srdce fonendoskopem, ověřovali jsme, zda nám dobře fungují ledviny či nervy. Naše úpěšné studium bylo pečlivě zaznamenáváno do indexu Ukončili jsme den slavnostní promocí a získali diplom a výsadu užívat titulu MiniDr.

Radílci ze 3.ARadílci ze 3.ARadílci ze 3.ARadílci ze 3.A
Radílci ze 3.ARadílci ze 3.ARadílci ze 3.ARadílci ze 3.A
Radílci ze 3.ARadílci ze 3.A