Základní škola Holzova 1, Brno

Masopust

Tradičně děti prvních, druhých a třetích tříd přišly do školy v maskách. Čekala je tělocvična plná balonků, tanec, hry a na závěr pochovávání basy. Děkujeme starším kamarádům za přípravu tělocvičny.

1. – 3. třídy1. – 3. třídy1. – 3. třídy