Základní škola Holzova 1, Brno

Street art

V rámci výuky výtvarné výchovy žáci 7.A navštívili výukový program "Street art" v Knihovně Jiřího Mahena. V teoretické části se žáci seznámili s druhy street artu (např. graffiti, mural art, 3D street art, mozaiky, nálepky, street instalace, wheatpasting, stencil graffiti, videoprojekce), některými díly v Brně či ve světě, vysvětlili jsme si rozdíl mezi graffiti a vandalismem. Ve druhé části si žáci prakticky vyzkoušeli stencil graffiti, ve skupinách se snažili vytvořit nápadité obrázky. Cestou zpět do školy jsme pozorně sledovali své okolí a viděli díla, kolem kterých jsme dříve bez povšimnutí procházeli.

žáci 7.Ažáci 7.Ažáci 7.Ažáci 7.A
žáci 7.Ažáci 7.Ažáci 7.A