Základní škola Holzova 1, Brno

Projekt „První pomoc“

Žáci devátých tříd se zúčastnili projektu První pomoci, kde si na vlastní kůži mohli vyzkoušet reakci na různé „reálné“ situace (řezná rána na ruce, krvácení z hlavy, zasažení el. proudem, popálenina, zaskočení předmětu v dýchacích cestách, zlomená ruka atd…). Velkou pomocí byli žáci 8. ročníku, kteří hráli dané situace a taky hodnotili podle předem připravených kritérií, jak si deváťáci vedou...

žáci 8., 9.třídžáci 8., 9.třídžáci 8., 9.třídžáci 8., 9.tříd
žáci 8., 9.tříd