Základní škola Holzova 1, Brno

Dramatická výchova v atelieru Lávka

23. 2. se třída 6.C zúčastnila výukového programu Kytice v rámci literární výchovy. Děti pracovaly ve skupinách, zkoušely dramatizovat úryvky z díla K. J. Erbena, používaly audio a video techniku k pořízení záznamu, ten pak bude sloužit jako zpětná vazba při výuce.

žáci 6.Cžáci 6.Cžáci 6.Cžáci 6.C
žáci 6.Cžáci 6.C