Základní škola Holzova 1, Brno

Terénní pobyt 8. tříd

Žáci 8. ročníku vyrazili na třídenní terénní pobyt, kde bylo náplní studium přírody prostřednictvím smyslů (zrak, hmat, sluch, čich a chuť). Výuka byla zaměřena na vybrané druhy savců, kteří žijí v naší přírodě, poznávání botaniky pomocí hmatu, žáci si vyzkoušely naslouchat nočním i brzkým ranním zvukům přírody, odlévali jsme sádrou stopy, které jsme našli…. a vyzkoušeli jsme mnoho dalších zajímavých aktivit a her, které se jen tak ve školních lavicích zorganizovat nedají.

žáci 8.A, 8.Bžáci 8.A, 8.Bžáci 8.A, 8.Bžáci 8.A, 8.B
žáci 8.A, 8.Bžáci 8.A, 8.B