Základní škola Holzova 1, Brno

Návštěva Červeného kříže

Dne 2. listopadu naši školu navštívila Mezinárodní zdravotnická organizace Červený kříž. První hodinu jsme měli teorii. Ta obsahovala promítání obrázků a informace například o krvácení. Po té jsme se 2 hodiny učili a začala praxe. Přesunuli jsme se do tělocvičny naší školy, kde byla stanoviště. Napřed nás seznámili s tím, co budeme na každém stanovišti dělat. Následovalo rozdělení do skupin ke všem stanovištím a 15 minut na vyzkoušení aktivity.

  1. stanoviště – krvácení – učili jsme se, jak zastavit krvácení pomocí tlakového obvazu.
  2. stanoviště – masáž srdce – vyzkoušeli jsme si,jak bezpečně poskytnout masáž srdce zraněnému.
  3. stanoviště Rehmandova poloha – jak zraněného člověka napolohovat, když od něho musíme odejít na dobu nezbytně nutnou.
  4. stanoviště byla simulace nehody – měli jsme řešit, jak se nejlépe a postarat o raněné.
žáci 8. třídžáci 8. třídžáci 8. třídžáci 8. tříd
žáci 8. třídžáci 8. třídžáci 8. třídžáci 8. tříd