Základní škola Holzova 1, Brno

Lamacentrum

Dne 27. září se třídy 1.C a 1.D vydaly do Lamacentra. Nejen, že se dozvěděli mnoho o původu zvířat, ale zkusili si je i nakrmit. Počasí nám přálo, proto si mohli venku zahrát hry. Za správné odpovědi dostali samolepku lamy a sladkost.


žáci 1.C a 1.Džáci 1.C a 1.Džáci 1.C a 1.Džáci 1.C a 1.D
žáci 1.C a 1.Džáci 1.C a 1.Džáci 1.C a 1.D