Základní škola Holzova 1, Brno

Labyrint – studio dramatické výchovy

Dne 27. 11. 2017 se třída 6.B zúčastnila akce v Labyrintu – studiu dramatické výchovy. Program byl zaměřen na brněnskou pověst Proč na Petrově zvoní poledne v 11 hodin. Žáci se v něm ponořili do role obránců města a do role Švédů, kteří Brno tehdy obléhali. Pomocí několika aktivit se žáci seznámili s pověstí netradičním způsobem: vžili se do pocitů řady postav a sehráli situace, které se tehdy staly nebo se třeba mohly stát.

Žáci 6.BŽáci 6.BŽáci 6.BŽáci 6.B