Základní škola Holzova 1, Brno

Komunikace a spolupráce

V úterý 17. 10. se žáci třídy 6.A opět vydali do Saleska a prožili zde příjemné dopoledne na adaptačním programu Aktif. Cílem programu bylo lépe poznat nové spolužáky, rozvíjet komunikační dovednosti a vzájemnou spolupráci. Aktivity zaměřené na verbální i neverbální komunikaci nás velmi bavily, společným úsilím jsme zdárně splnili zadané úkoly a zároveň si uvědomili, kde jsou naše rezervy a co máme zlepšovat. Těšíme se na další "Aktif" program.


žáci 6.Ažáci 6.Ažáci 6.Ažáci 6.A
žáci 6.Ažáci 6.Ažáci 6.Ažáci 6.A
žáci 6.Ažáci 6.Ažáci 6.Ažáci 6.A
žáci 6.Ažáci 6.A