Základní škola Holzova 1, Brno

Adaptační kurz 6.B, 6.C

25. září se žáci 6.B a 6.C vydali na třídenní adaptační kurz v doslova pohádkovém prostředí rekreačního střediska Březová. Jelikož do obou tříd tento školní rok přibylo několik nových žáků a nové třídní učitelky, cílem akce bylo vzájemné seznámení a zejména posílení spolupráce mezi všemi účastníky pomocí her a řady aktivit. V rámci bohatého programu měli žáci možnost prokázat odvahu např. na vysokých lanech nebo při skoku z věže, vzájemně si pomoci např. při přemístění všech kamarádů pomocí lana z místa na místo, společnými silami ubránit tvrz před nepřáteli, závodit na raftech, projet se na koni nebo si zabojovat v airsoftu. Všichni se z pobytu vrátili spokojení, plní nezapomenutelných zážitků a určitě také s vědomím, že vzájemnou domluvou a spoluprací lze dosáhnout i toho, co se zdá zpočátku téměř nemožné.


žáci 6.B a 6.Cžáci 6.B a 6.Cžáci 6.B a 6.Cžáci 6.B a 6.C
žáci 6.B a 6.Cžáci 6.B a 6.Cžáci 6.B a 6.Cžáci 6.B a 6.C