Základní škola Holzova 1, Brno

Aktuality

13. 4. 2019 
Velikonoční jarmark
Srdečně všechny zveme na Velikonoční jarmark, který pořádá naše škola v sobotu 13. 4. 2019 od 9 do 12 hodin na budově Pohankova 5. 
5. a 6. 4. 2019
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. tříd proběhne v pátek 5. dubna a  v sobotu 6. dubna. Dny otevřených dveří budou probíhat v týdnu od 18. do 22. 3. od 8:00 do 16:30 hodin (nejlépe po telefonické domluvě).
šk. rok 2018/2019
Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019
Vážení rodiče, v příloze naleznete informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019.
šk. rok 2018/2019
Absolventské práce 9. ročníků
V letošním školním roce žáci devátých ročníků zpracovávají a následně odprezentují absolventské práce. Absolventské práce jsou jednou z forem, kterými škola ověřuje úroveň dosažené očekávané přípravy absolventů do reálného života (ať už dále studijního nebo pracovního).
šk. rok 2018/2019
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Projekt je podpořen v rámci výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 29. 2. 2020 
Ukončení financování aktivit na školách: 31. 12. 2019 
Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání, prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.