Základní škola Holzova 1, Brno

Soutěže a akce

7. 12. 2018 
Den kariérového poradenství
7. 12. 2018 měli žáci 9. tříd možnost promýšlet svoji budoucnost, stanovovat si cíle ve svém životě. V rámci projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně se věnovali v několikahodinovém bloku např. tvorbě vlastního „Kariérového stromu“ nebo „Visionboardu“. Výsledky své práce následně prezentují v hodinách slohu.
1. 12. 2018 
Vánoční jarmark
Škola na ulici Pohankova byla svátečně naladěna a vyzdobena. Vánoční jarmark mohl začít. Ve škole jsme připravili 20 dílniček pro děti i dospělé, prodej keramiky, květin, drobných dekorací a dobrot. Nechyběla ani Hvězdná kavárna. Novinkou letošního jarmarku byla výstava betlémů, které přinesli děti a jejich rodiče ze svých domovů. Sešlo se 26 různých betlémů – papírové, keramické, dřevěné. V dílničce mohli zájemci nakreslit postavičku a přidat ji do našeho společného betlému. I počasí přispělo ke sváteční atmosféře – bílé Vánoce.
28. – 29. 11. 2018 
Praha…to je to město?!
Zda se v Praze žije lépe a zda je Praha skutečně „hlavou království“, jak hlásá letitý nápis na Staroměstské radnici – tak na to hledali odpověď naši deváťáci mezi 28. – 30. listopadem při dějepisné a literární exkurzi.
29. 11. 2018 
Street art
V rámci výuky výtvarné výchovy žáci 7.A navštívili výukový program "Street art" v Knihovně Jiřího Mahena. V teoretické části se žáci seznámili s druhy street artu (např. graffiti, mural art, 3D street art, mozaiky, nálepky, street instalace, wheatpasting, stencil graffiti, videoprojekce), některými díly v Brně či ve světě, vysvětlili jsme si rozdíl mezi graffiti a vandalismem. Ve druhé části si žáci prakticky vyzkoušeli stencil graffiti, ve skupinách se snažili vytvořit nápadité obrázky. Cestou zpět do školy jsme pozorně sledovali své okolí a viděli díla, kolem kterých jsme dříve bez povšimnutí procházeli.
26. 11. 2018 
Městské a krajské kolo ve šplhu
2. místa nám jsou letos osudná. 26. 11. proběhlo městské a krajské kolo ve šplhu. Na 2. místě v městském i krajském kole se umístil Lukáš Mandys a stejně tak na 2. místě v městském i krajském kole družstvo mladších žáků – Lukáš Mandys, Marek Jež a Ondra Kameník. Starší žáci a žákyně se umístili v městském kole na 4. místě. Gratulujeme všem našim reprezentantům.
23. 11. 2018 
Hudební nástroje Afriky
V pátek 23. 11. se žáci osmých tříd ocitli v Africe, pronikli do tajů africké hudby a naučili se reprodukovat složité africké rytmy. Každá třída společnými silami nacvičila jednu africkou píseň a doprovodila se na vlastnoručně vyrobené a vyzdobené nástroje, mezi kterými nechyběly dešťové hole, bubny různých velikostí, shakery, píšťaly a další. Na výtvory žáků a na fotky z průběhu celého dne se můžete podívat ve fotogalerii.
18. 11. 2018 
Úspěchy ve šplhu
V pondělí 18. listopadu se na ZŠ Krásného konalo obvodní kolo ve šplhu žáků 3. – 5. tříd. Pěkných úspěchů na něm dosáhli reprezentanti naší školy ze 4.tříd. Marek Pokorný ze 4. B vyhrál ve své kategorii a Barbora Škrabálková ze 4. C byla na 3. místě. Oba dva postupují do městského finále, které se koná ve středu 28.11. na ZŠ Svážná.
12. 11. 2018 
Malý veletrh středních škol na Holzové
Součástí naší péče o vhodné směřování budoucích absolventů je v rámci kariérního poradenství organizování tradiční „Burzy středních škol“.
5. – 16. 11. 2018 
Bobřík informatiky
V týdnech od 5. do 16. listopadu proběhla celostátní soutěž Bobřík informatiky. Úlohy jsou zaměřené na logické uvažování při řešení úloh, které se dotýkají témat ze světa informatiky, např. kódování zprávy, nalezení nejkratší cesty. V kategorii Mini uspělo 21 žáků, nejlepším řešitelem je Šimon Tkaný. Z kategorie Benjamin úspěšně řešilo soutěž 10 žáků a první místo obsadila Emma Mertová. Nezklamali ani žáci 8. a 9. tříd řešící kategorii Kadet, 7 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. První místo obsadila Barbora Dubová. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
9. 11. 2018 
Svatomartinské odpoledne v družině
První letošní společný program na zahradě jsme si parádně užili. Od splnění jednotlivých úkolů nás neodradilo ani pošmourné počasí. Už teď se těšíme na další celodružinové akce.
31. 10. 2018 
Halloween
31. 10. 2018 si všichni žáci užili halloweenské radovánky. Členové žákovské rady se po dvojicích vydali do všech tříd koledovat. Na Holzově rozdali do tříd dýně k vyřezání a zadali dětem úkoly. Poté se všichni sešli v tělocvičně školy, kde proběhlo vyhodnocení nejzajímavěji vyřezaných dýní a soutěž o nejlepší masky. Speciální cenu získaly čtyři třídy, ve kterých se sto procent dětí dostavilo do školy v maskách. Tyto třídy si teď budou užívat obědy v jídelně bez čekání v dlouhé frontě.
25. 10. 2018 
Žáci 1.,2.,3. tříd slaví 100.výročí republiky
22. – 24. 10. 2018 
Terénní pobyt 8. tříd
Žáci 8. ročníku vyrazili na třídenní terénní pobyt, kde bylo náplní studium přírody prostřednictvím smyslů (zrak, hmat, sluch, čich a chuť). Výuka byla zaměřena na vybrané druhy savců, kteří žijí v naší přírodě, poznávání botaniky pomocí hmatu, žáci si vyzkoušely naslouchat nočním i brzkým ranním zvukům přírody, odlévali jsme sádrou stopy, které jsme našli…. a vyzkoušeli jsme mnoho dalších zajímavých aktivit a her, které se jen tak ve školních lavicích zorganizovat nedají.
22. 10. 2018 
Bitva, která se nedokonala
Žáci 6.A si 22. 10. 2018 ve studiu dramatické výchovy Labyrint připomněli obléhání Brna Švédy. Pomocí scének, pantomimy a řady her se vžívali do rolí obránců i  obléhatelů a do jejich pocitů. Brněnská pověst o tom, proč na Petrově zvoní poledne už v 11 hodin, jim tak posloužila k zamyšlení nad mocí lidského důvtipu a nad tím, jak jsou boje zbytečné a nikomu nepřináší užitek.
18. 10. 2018 
2. místo děvčat ve florbalu v Brně
18. 10. 2018 děvčata z osmých a devátých tříd vybojovala ve finále v přeboru brněnských ZŠ ve florbalu 2. místo. Všem děvčatům děkujeme a blahopřejeme k výbornému výsledku!
16. 10. 2018 
Osudové osmičky
Dne 16. 10. 2018 se žáci 7.B vrátili do historie. Stalo se tak v Centru volného času Legato, kde se během několika hodin vžili do osudů lidí v letech 1918, 1938, 1948, 1968 a 1988. V mnoha situacích se museli rozhodnout, jak by se zachovali a jaké důsledky by toto rozhodnutí mělo na ně samotné i  na jejich rodinu. Aktivity jim umožnily prožít si dějiny mnohem osobněji než ve školní lavici.
15. – 19. 10. 2018 
Staleté kořeny
V týdnu 15. – 19. 10. 2018 se konal interaktivní projekt ke 100. výročí vzniku Československé republiky s názvem Staleté kořeny, kterého se zúčastnili všichni žáci z druhého stupně. V rámci projektu si studenti připomněli významné osobnosti české historie, které ve svém odkazu nesli důležité poselství, na němž staví lidé dodnes. Během několika her se s nimi seznámili a nakonec si i prakticky vyzkoušeli pevnost „kmenu“ vytvořeného z vlastních těl. Výstupem z dvouhodinového programu byl žáky dotvořený plakát s lípou do každé třídy.
15. 10. 2018 
Dopravní výchova
Žáci 3.B využili krásné podzimní počasí a vyrazili na dopravní hřiště v Řečkovicíh. Praktické části předcházela výuka dopravní výchovy na počítačích Amavet v Husovicích.
11. 10. 2018 
Den přírodních věd
Dne 11. 10. se vybraní žáci 6. a 7. tříd zúčastnili Dne přírodních věd pro školy v brněnské ZOO. Žáky čekalo několik zajímavých stanovišť, kde mohli využít své znalosti z přírodovědně zaměřených předmětů. Úkoly mohli plnit na stanovištích zabývajících se zoologií bezobratlých i obratlovců, botanikou, mikrobiologií, fyzikou i geologií. Žáci byli i s pedagogickým doprovodem po celé ZOO provedeni průvodci z chemické průmyslovky. V závěru programu si žáci mohli užít chemickou show, kterou pro ně rovněž připravili žáci a pedagogové ze Střední školy chemické.
11. 10. 2018 
Ekofilm, Voda – mocná i zranitelná
Čtvrteční dopoledne se žáci 7.A zúčastnili 44. mezinárodního festivalu filmů s tematikou životního prostředí EKOFILM v Otevřené zahradě. V rámci festivalu nejdříve zhlédli dokumentární film zabývající se problematikou mokřadů, následoval zajímavý výklad enviromentalisty s diskuzí. Ve druhé části si žáci v rámci programu "Voda – mocná i zranitelná" prakticky vyzkoušeli regulovat tok řeky, vypočítali a pak experimentálně ověřili množství akumulované a odtečené vody z různých prostředí, lovili a poznávali vodní živočichy.
11. 10. 2018 
Projekt „První pomoc“
Žáci devátých tříd se zúčastnili projektu První pomoci, kde si na vlastní kůži mohli vyzkoušet reakci na různé „reálné“ situace (řezná rána na ruce, krvácení z hlavy, zasažení el. proudem, popálenina, zaskočení předmětu v dýchacích cestách, zlomená ruka atd…). Velkou pomocí byli žáci 8. ročníku, kteří hráli dané situace a taky hodnotili podle předem připravených kritérií, jak si deváťáci vedou...
10. 10. 2018 
Přírodovědný klokan
10.10. si žáci osmých a devátých ročníků prověřovali znalosti z chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a matematiky v celostátní soutěži Přírodovědný klokan. Mezi nejúspěšnější patří Tereza Jelínková z 8.A, se 72 body, Michaela Dlábková z 9.B, se 69 body, Ester Pecho z 8.A, se 67 body. Všem soutěžicím blahopřejeme.
10. 10. 2018 
Zvířátkový den
Ve středu 10. 10. proběhl ve 3. B zvířátkový den. Každý mohl přivést svého zvířecího mazlíčka. Třída se zaplnila křečky, ptáčky, králíky. Dopoledne s námi strávila kočka, želva, myš, šneci. Na chvíli dorazili i tři psi. Každý žák představil svého mazlíčka, zodpověděl dotazy kamarádů. Ve slohu jsme zvířata popisovali a vše jsme zakončili malováním. Bylo to moc pěkné dopoledne.
8. 10. 2018 
2. místo ve městě Brně ve stolním tenise
8. října zabojovali sedmáci ve složení Šimon Válek, Martinové Jurman a Linger a Remi Chaker v turnaji základních škol města Brna ve stolním tenise. Po jedné porážce a čtyřech vítězstvích se kluci umístili na 2. místě. Blahopřejeme.
říjen 2018 
3. místo mladších chlapců ve florbalu v Brně
V říjnu 2018 chlapci ze 7. tříd hráli o postup do finále v přeboru brněnských ZŠ ve florbalu. Postoupili po třech vítězstvích a po finálových bojích se umístili na 3. místě v Brně. Hochům děkujeme a blahopřejeme k výbornému výsledku!
1. 10. – 3. 10. 2018 
Adaptační kurz 6. tříd
Všechny tři třídy šestých ročníků vyrazily na adaptační kurz do RS Březová. Cílem bylo seznámení s novou třídní učitelkou/učitelem a některými novými spolužáky, taky byl zaměřen na posílení týmové spolupráce a vztahů ve stávajícím kolektivu. RS Březová je jeden z největších adrenalinových parku v ČR, kde zkušení instruktoři připravují program na míru pro jednotlivé třídy a celou dobu tento program zajišťují. Všichni jsme si aktivity náramně užili a pevně věřím, že odjížděli z akce posíleni o nové zážitky, kamarádství a se stmeleným kolektivem.
27. 9. 2018 
Florbalový turnaj Čejka cup
27. 9. 2018 družstva děvčat i chlapců reprezentovala naší školu ve florbalovém turnaji Čejka cup. Obě družstva uspěla. V celkovém pořadí obsadila děvčata i  chlapci 1. místo!! Blahopřejeme!
21. 9. 2018 
Stromy svobody
V pátek 21. září se konala v Líšeňské rokli akce, která se týkala znovuotevření rokle a taky 100. výročí založení Československé republiky. Sázely se stromy svobody, zakopávaly se boxy, ve kterých byly schovány různé věci pro budoucí generace. Pro zpestření se vybraní žáci účastnili dějepisného kvízu. V průběhu akce měly příležitost setkat se všechny děti ze čtyř líšeňských škol.
19. 9. 2018 
Archeoskanzen, Živá voda v Modré, Buchlov
Škola už začala, ale my, žáci 4.A, 4.B a 5.B, jsme si 19. září připomněli atmosféru prázdnin. Vyrazili jsme na krásný výlet do oblasti jižní Moravy, která je proslulá svou dávnou a významnou minulostí. Kde jsme to byli? Ve vesnici Modrá a na hradě Buchlov. Nejvíc nás oslovil Archeoskanzen – jak žili lidé v době Velké Moravy a  Živá voda v Modré – život v rybníku z pohledu potápěče. Pak jsme se přesunuli „strojem času“ (autobusem) na hrad Buchlov, kde jsme pozorovali monument středověkého obranného hradu. Prý nebyl nikdy dobyt! No a teď už doopravdy do školních lavic dobývat horu vědomostí a dovedností…
19. 9. 2018 
Jablíčkové dopoledne na školní zahradě
Žáci prvních, druhých a třetích tříd přivítali podzim na zahradě školy Pohankova. Paní učitelky připravily 24 jablíčkových úkolů a žáci z žákovské rady pomohli s jejich realizací. Poskládej jablíčkové puzzle, přenes bednu jablek, seřaď jablka podle velikosti, slalom s jablkem na hlavě, pojídání křížal, zalej jabloň… to jsou příklady stanovišť. Během dopoledne vznikla i nová přátelství, protože školáci tvořili dvojice prvňák se třeťákem, druhák s druhákem z jiné třídy. Počasí bylo krásné. Odměnou všem bylo sladké jablíčko, bonbon a prima zážitky.
13. 9. 2018 
Trapeři ve 3.B
Ačkoliv prázdniny již jsou za námi, dnešní den i ve škole trochu prázdninově voněl. Přijeli za námi Trapeři s výukou střelby z luku, vzduchovky. Dokonce jsme si i v týmech zasoutěžili.
šk. rok 2018/2019
Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. V rámci programu recyklohraní jsme se zapojili do projektu ekolamp. Ten zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení (úsporné kompaktní zářivky, lineární zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami a výbojky).
šk. rok 2018/2019
Projekty – Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Naše škola se účastní projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Projekty se vztahují na všechny žáky prvních až devátých ročníků základních škol, kteří dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky zcela zdarma.
šk. rok 2018/2019
Projekt Čtení pomáhá
Tradičně se žáci naší školy připojují k projektu Čtení pomáhá, při kterém se každoročně rozdělí 10 milionů korun. Každý žák, který se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.